Vatrodojava i plinodojava

Vatrodojava - Vatrodojavni sustavi služe za rano otkrivanje požara - njima štitimo ljudske živote i imovinu. Požar može napraviti štetu katastrofalnih razmjera, ali svaki, pa i najveći požar moguće je lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi. Riselovi sustavi vatrodojave štite objekte različitih namjena i veličina. Vatrodojavni sustav lako možemo povezati s vama, zaštitarskom službom ili vatrogascima.

Plinodojava - Sve više kućanstava, gospodarskih subjekata, uslužnih objekata i raznih institucija ima instaliran plin ili koristi plinske boce. Istjecanje plina je opasno radi njegove zapaljivosti, a ako je riječ o propan-butanu iz plinske boce, i ugljičnog monoksida koji je produkt izgaranja i koji je iste težine kao zrak pa ispunjava prostoriju od poda prema stropu, onda postoji i velika opasnost od trovanja ljudi i životinja. Osim sustava dojave plina postoje i samostalni uređaji za detekciju plina koji su cijenom pristupačniji za stambene aplikacije. Ovakvi detektori najčešće su opremljeni svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (bljeskalica i sirena) kojima dojavljuju opasnost prisutnima unutar prostora, a moguće ih je spojiti i na različite dojavnike poput GSM ili telefonskih dojavnika čime se informacija o alarmu prenosi na željeni telefonski broj.

Želite li da vam naši licencirani stručnjaci besplatno pomognu pri procjeni rizika i daju optimalno rješenje za vaš objekt kontaktirajte nas na broj telefona 091/1919-091 ili e-mail risel@risel.hr.