Licence i certifikati

Licence i certifikati koje posjedujemo:

  • Odobrenje MUP RH za obavljanje poslova tehničke zaštite
  • Licenca MUP-a RH za obavljanje poslova tehničke zaštite, projektriranje, servis i nadzor
  • Licence zaštitara tehničara
  • iDEA certifikati sustava tehničke zaštite
  • Ostale licence i certifikati naših partnera (DSC, Vivotek, Bentel, Jantar,...)